Comune di Cargeghe

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Documenti
Indicatore pagamenti 2 trim. 2020
Indicatore tempestivita 2_trim_2020.pdf
Inserito il: 05/08/2020
Ultima modifica il: 05/08/2020
Indicatore pagamenti 1 trim. 2020
Indicatore tempestivita 1_trim_2020.pdf
Inserito il: 05/08/2020
Ultima modifica il: 05/08/2020
Indicatore pagamenti 2019
Indicatore tempestivita anno 2019.pdf
Inserito il: 14/02/2020
Ultima modifica il: 14/02/2020
Indicatore pagamenti 4 trim. 2019
Indicatore tempestivita 4_trim_2019.pdf
Inserito il: 14/02/2020
Ultima modifica il: 14/02/2020
Indicatore pagamenti 3 trim. 2019
Indicatore tempestivita 3_trim_2019.pdf
Inserito il: 10/10/2019
Ultima modifica il: 10/10/2019
Indicatore pagamenti 2 trim. 2019
Indicatore tempestivita 2_trim_2019.pdf
Inserito il: 12/09/2019
Ultima modifica il: 12/09/2019
Indicatore pagamenti 1 trim. 2019
Indicatore tempestivita 1_trim_2019.pdf
Inserito il: 13/04/2019
Ultima modifica il: 13/04/2019
Indicatore pagamenti 2018
Indicatore tempestivita anno 2018.pdf
Inserito il: 19/02/2019
Ultima modifica il: 19/02/2019
Indicatore pagamenti 4_trim_2018
Indicatore tempestivita 4_trim_2018.pdf
Inserito il: 19/02/2019
Ultima modifica il: 19/02/2019
Indicatore pagamenti 3_trim_2018
Indicatore tempestivita 3_trim_2018.pdf
Inserito il: 19/02/2019
Ultima modifica il: 19/02/2019